Personuppgiftspolicy

Vi har som avsikt att vara transparenta med hur din information används och vill med vår integritetspolicy förtydliga detta. Som användare eller besökare av vår webbplats accepterar du de riktlinjer som beskrivs i dessa villkor och samtycker till den behandling av personuppgifter som beskrivs i vår integritetspolicy här nedan.

Personuppgiftsansvar

Peter Johansson och Bo Albrektsson ärpersonuppgiftsansvariga för behandling av dina personuppgifter på Hälsorum. Att vara personuppgiftsansvarig innebär att vi måste se till att du som besökare är medveten om att vi samlar in dina personuppgifter, hur vi gör det och varför. Vi ser även till att du aktivt kan begära att få dina uppgifter ändrade, begränsa hur vi använder dina uppgifter, begära ut de uppgifter vi har om dig eller använda rätten att bli helt raderad från våra system. Vi delar inte dina uppgifter till tredje part utan att du själv har godkänt detta.


Varför samlar vi in dina uppgifter?

Vi samlar in och använder dina personuppgifter enligt ovan för att fullgöra, förbättra och anpassa våra tjänsteroch för att samla in statistik om, och utveckla vår, webbplats.


Cookies/kakor

Vi samlar även in uppgifter via så kallade “cookies” här på hemsidan. Det är små textfiler som lagras i din dator och som hjälper oss att se statistik över våra besökare på hemsidan. Cookiefilerna är helt anonyma och innehåller ingen personlig information förutom din IP-adress.
Du kan själv välja om du vill acceptera eller blockera cookies. De flesta webbläsare tar emot cookies automatiskt, men du kan ändra webbläsarens inställningar så att den nekar cookies. Nedan följer några exempel på hur du gör för respektive webbrowser.

Observera att om du väljer att blockera cookies så kan detta i vissa fall försämra funktionaliteten och upplevelsen av webbplatsen/webbapplikationen.


Vilka uppgifter samlas in?

Beroende på i vilka situationer du kommer i kontakt med Hälsorumså kan dina personuppgifter vara inom någon av nedanstående kategorier:

 • Kontaktuppgifter såsom namn, e-postadress och telefonnummer.
 • Användarinformation om hur du använder vår hemsida och våra tjänster. Sådan information kan inkludera IP-nummer, typ av enhet och webbläsare och även information om hur du interagerar med på vår site, exempelvis vilka sidor du besöker.
 • Annan information som vi mottar från dig igenom din kontakt med oss.

Vänligen notera att personlig information som möjliggör identifiering av dig, eller annan känslig information, som du förser genom våra öppnakommunikationskanaler såsom direktmeddelanden i sociala medier, kan komma att läsas och samlas in av andra. Exempelvis om du skriver en kommentar i sociala medier och lämnar ut uppgifter så att fler kan ta del av dem.


Lagring av personuppgifter

De uppgifter somdu anförtror oss lagras enbart i vårdatabas för att vi ska kunna administrera ditt besök hos oss.

 • Vi garanterar att dina uppgifter inte kommer att vidarebefordras till tredje part.
 • Dina uppgifter hanteras enbart av behörig personal och lagras på ett säkert sätt.
 • Vianvänder bara de insamlade personuppgifterna för det syfte de samlats in för.
 • Dina uppgifter sparas inte längre än nödvändigt.

Varje enskild person kan när som helst be oss att ta bort dennes personuppgifter ur vårt system, genom att kontakta oss.


Informationssäkerhet

Vi ser allvarligt på informationssäkerheten och vi är angelägna om att dina personuppgifter behandlas säkert. Vi hanterar all information i enlighet med etablerade säkerhetsstandarder och rutiner för att kunna skydda den mot obehörig åtkomst, ändring, spridning och förstörelse.


Hur länge lagrar vi personuppgifter?

Hälsorumkommer att behålla dina personuppgifter så länge du är kund hos osseller så länge de behövs för att kunna tillgodose dig med den hjälpdu önskar. Därefter kommer de att sparas för olika lagkrav. När den tiden har passerats kommer dina personuppgifter att raderas eller anonymiseras. Observera att vissa personuppgifter är nödvändiga för att kunna fullgöra åtagande som ingår i vårt avtal med dig eller annan laglig grund, exempelvis information om avtal, fakturerade tjänster och kan därför inte begränsas eller raderas.

Vilka rättigheter har du över dina uppgifter?

 • Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som rör dig som vilagrar.
 • Du har rätt till att vända dig till ossoch be om att få felaktiga uppgifter rättade.
 • Du har rätt att få dina uppgifter raderade. Detta gäller dock inte om det finns nationell lagstiftning som hindrar migfrån att göra detta.
 • Du har rätt att begära att dina uppgifter begränsas till att användas till vissa avgränsade syften.
 • Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som vi utför.
 • Du har rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen om du anser att vi inte behandlat dina uppgifter på rätt sätt. Klagomål lämnas till www.datainspektionen.se

Frågor angående integritetspolicyn

Om du har frågor eller synpunkter gällande vårintegritetspolicy och informationshantering, eller om du vill att vi ska uppdatera/radera dina uppgifterfrån vår databas, vänligen kontakta halsorum@telia.com


Hälsorum i Varberg